Πρακτορεία Μεταφορών

Το μέλλον στις μεταφορές

Η λειτουργικότητα αφορά μεταφορικές εταιρίες με δραστηριότητα πρακτορείων μεταφοράς.

Στόχος είναι η διαχείριση των παραστατικών φόρτωσης που εκδίδονται για την εκτέλεση μεταφοράς εμπορευμάτων.

Δυνατότητα παρακολούθησης ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων φορτηγών
Δυνατότητα παρακολούθησης διαδρομών
Δυνατότητα μετασχηματισμού εντολής φόρτωσης σε παραστατικό δαπάνης για την πίστωση του συνεργάτη.
Έκδοση εκτυπωτικού «Δηλωτικό Οχημάτων»
Δυνατότητα καταχώρησης παραστατικού συνεργάτη
Δυνατότητα καταχώρησης εντολών φόρτωσης με αυτόματη έκδοση παραστατικού, όπου ενημερώνονται:
  •  Πληροφορίες σχετικά με το όχημα (φορτηγό, αριθμός νταλίκας – ρυμούλκας, container)
  • Πληροφορίες σχετικά με τους εμπλεκόμενους (πελάτη, αποστολέας, παραλήπτης & εντολέας)
  • Πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά προς φόρτωση (τύπος είδους φόρτωσης, ποσότητα σε όγκο, κιλά, τεμάχια, παλέτες)
  • Πληροφορίες σχετικά με τα κόμιστρα. Γίνεται υπολογισμός κομίστρων βάσει ποσότητας, κόμιστρα τρίτων και άλλων επιβαρύνσεων. Επιπλέον καταχωρείται η χρέωση του συνεργάτη σε περίπτωση που το φορτηγό είναι συνεργαζόμενο. Σε συγκεκριμένο πεδίο υπολογίζονται τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από την εντολή φόρτωσης
  • Πληροφορίες σχετικά τις αντικαταβολές (Τρόπος πληρωμής, αξία αντικαταβολής, ημερομηνία είσπραξης, ημερομηνία παράδοσης)