Σύνδεση με E-shop

Το μέλλον βρίσκεται στην διασύνδεση των συστημάτων

Η λειτουργικότητα αφορά εταιρίες που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω e-shop.

Στόχος είναι η ενημέρωση της εφαρμογής PYLON με πληροφορίες που προέρχονται από τη διαχείριση του e-shop. Η ενημέρωση γίνεται με τη χρήση μιας ενδιάμεσης βάσης, όπου η εφαρμογή Pylon και το E-shop αποστέλλουν και λαμβάνουν πληροφορίες.

Η εφαρμογή PYLON ενημερώνεται από το e-shop σχετικά με
  • Νέους πελάτες (στοιχεία τιμολόγησης, παράδοσης κ.α.)
  • Νέα είδη (περιγραφές, τιμές, κατηγορίες, χαρακτηριστικά κ.α.)
  • Νέες Παραγγελίες
Στα είδη υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης διαστάσεων (π.χ. χρώμα-μέγεθος-στυλ)
Στις παραγγελίες μεταφέρεται πληροφορία σχετικά με πελάτη, είδη και ποσότητες ειδών, τιμές.
Από την εφαρμογή PYLON οι παραγγελίες μετασχηματίζονται σε εμπορικά παραστατικά (πχ. Δελτίο αποστολής –Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής)
Το e-shop ενημερώνεται από την εφαρμογή PYLON σχετικά με το διαθέσιμο υπόλοιπο ανά κωδικό είδους
Δυνατότητα επέκτασης της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ e-shop και εφαρμογής PYLON, βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης